Kürt aşiret isimleri

Türkiyenin 6. Aşiret ismi ''Uçar'' Aşireti'dir Bilginize... Kendileri Diyarbakır Ve çevresinde En Güçlü aile,akraba ve aşiretleridir.

GÜNEY KURDISTAN
KERKÛK
Serefbeyanî, Koraki, Emîrhanbeyi, Azîzbegi, Kahar, Nadirî, Delo, Camrizi, Pencankeşi, Kaşkehrizi, Tarkondveyzi, Kazaniye, Berzenci, Omermil, Tilşani, Zengene, Faris Aga, Rustem Aga, Cebbari, Leylani, Talabani, şuvan.

XANIQIN
Suremiri, Kelheri, Titik, Mamecan, Eyna, Anteri, Bacillan, Cumur, Kazanlu, Kahur, Geze, Sadeleguhta, Baramserkala, Palani, Zende, Muhammed, Salih Aga, Ulyan, Tahiran, Gani, Davude, Salihi, Şehbezini, Kakeyi, Keganlu, Beybanî, Zerguş, Hilanî, Feyli, Gevazi, Neyricî.

SILÊMANI
Havrami, Havrami taht, Lihon, Merivani, Çengi, Caf, Haruni, Ismail, Azizî, Mikail, Reşobori, Terhani, Şatiri, Sadani, Badagi, Amola, Yusuf Cani, Nevrulî, î, Bezdenbahşi, Tavguzî, Peştmale, Biseri, Yariveysi, Şeyh, Ismalî, Isaî, Sofiyevend, Peşder, Babkeraga, Abbasmahmuduaga, Ismail Azizi, Hemavandi, Begazda, Reşavend, Remevand, Sefrevand, Sinebeser, Kafruşi, Piryayi, Cengi.

ERBIL
Dezei, Piran, Guntula, Maman, Gerdi, Kura, Xoşnav, Aku, Zerari, Surçi, Ballik, biradost, Herki, Hillani.

MUSIL
Buli, Bervaribala, Bervarrijir, Barzan, Zibari, Doski, Mezuri, Artuşi, Sendî, Geli, Sabato

SILOPI
Hewêrî, Zêwkî, Spêrtî, Reşikan. Dêmanî: di vî milê avê de: Meman, Harûnan, Hesinan (jêrîn û jorîn) Ebasan, Alîyan

BOTAN
Hutan, Mîran, Alîkan, Dudêran, Dawûdîyan, Soran, Garisan. Şilit: Batûyan, Teyan, Xêrkan, Kiçan, Mûsereşan. - Kekan-Çolamerg-, Belikar-Çolamerg-, Hani-Hoşab-, Hüseyniye-Cizre-, Dahuri-Şırnak-, Şirbegi, Balyan-Hoyi-, Eyru-Baylan-, Atmanikan-Derben-Bedlîs-, Selifkan, Koçiyan, Duderi, Alikan, Teyan, Takuli,, Şekkak-Wan,Erzirom-, Zerzan, Penyaneş, Zeydan, Barkeşan, Kanerburuş, Şevilan, Musenan-Urmiye-, Şemsiki-Dizi-, Ertuş

DOĞU KURDISTAN
SUNE
Kumasi, Caf, Meddemi, Gulbahe, Şeyhismailî, Leh, Pişbişe, Tamaztusa, Guraga, Lala, Mahmudcebrail, Bayevend, Durac, Buraka, Sakur, Lurkalehker, Keygaşi, Hararat

MUKRI
Ocag, Sosani, Serdeşt, Vezne, Bane

KIRMANŞAH
Sincabi-Mahideşt, Goran, Yusufyar, Ahmedi, Koyik, Gorgeş, Nirzehi, Peyravand, Kelher, Ahmedevend, Girendi Herundabad, Gernd, Pavepenc, Zengene, Hamavendi, Nanegul, Celalevend, Şivankaregazal

ARDALAN
Kelher, Sakiz, Teylegor, Gûlbahi, Şeyhismaili, Mendemi, Koşki, Cebraşi, Lek, Leylak, Şemşiri

AZERBEYCAN
Celali, Milan, Hadranlu, Reşvend, Seldûz, Lek, Gerdeşari

LORISTAN
Heftling Evlaki, Ehmedi, Bahtiyari, Durki, Çarling, Kanursi, Sehuni, Mahmudsala, Mamivend, Salaki, Dinaruni, Bavayi, Evrak, Canoki, Serdesir, Hanoki, Pişkuh, Deylefon, Silasta, Balageriveh, Pişetkuh, Amile, Feyli, Bacilan Dalavend, Sekevend, Bayranevend, Aliven, Rûşvend, Halilani, Celalevend, Dacivaned.

KUZEY KURDISTAN
HOZAT
Abbassan, Kirgan, Mirosan, Ferhadan, Zengan, Laçinan, Karabalan, Findan, Bahtiyaran, Mistan, Hoşan, Derikan, Şirtikan, Rutan, Dervişcemalan, Sarsaltikan, Aguçanan, Titekan .

ÇIMIŞKEZEK
Koçan, Şemkan, Raşikan, Kurmeşan, Ferhadan, Nenikan, Zekeran, Şekakan.

OVACIK
Kalan, Keçelan, Balan, Briman, Abbasiyan, Kulikan, Seid an, Kevan Arslanan,, Maksudan, Pezkevran, Beytan, Holikan, Koçan, Şemkan, Reşikan, Aşuran ,Deman.

PERTEK
Pilvakan, Keşkehoran, Mirzan, Halivan, Piran, Surkican, Şekakan, Kurmeşan, Sagman, Çarsancak, Celedor.

SAXMAN
Abasan, Ferhadan, Dervişcemalan, Holikan, Pilovenkan

PULUMER
Keçelan, Abasan, Arilan, Çarekan, Keman, Kureyşan, Bamasoran, Balan, Balaban, Lolan, Sisan, Şeyh Mahmedan, Şadan.

MAZGERT
Bamasuran, Hormekan, Kulikan, Sandalan, Hiran, Ketan, Bamiran, Batan, Alan Keriman, Gulan, Gotan, Zûlfan, Demenan, Muran, Balikan, Girtan, Mistikan,Yusufan, Gevran, Millan, Şeyhbazan, Isolan, Şadan, Suran, Kureyşan, Şeyhan, Kudan, Haman, Şeyh Mahmedan.

NAZMIYE
Şemdinan, Porikan, Parçikan, Hurşidan, Kureyşan, Haydaran, Arelan, Karsanan, Lolan, Şeyhmahmadan, Alan, Hormakan, Maskan, Kumsuran.

KIĞI
Zimeykan, Şavalan, Sadikan, Şevakan, Şeteran, Porikan, Maskan, Maksudan, Lertigan, Kureyşan, Kubetan, Kumsuran, Karsanan, Izolan, Hormekan, Canbegan, Bamasuran, Çekan, Çarekan, Gutan.

MALATYA
Atma, Dirijan, Îzol, Piran, Sinamelli, Elhas, Kuracigan (Kürecik Aşireti), Balan, Gav.

SIVAS
Koçgiri, Badilan, Saro, Bar, Garoa, Îbo, Zaza, Eski, Ginian, Çarekan, Şadian, Canbegan.

KURUÇAY
Berazi, Hormekan, Koçkir, Koziçan, Resullar, Şadyan.

ERZINGAN
Kureyşan, Pilvankan, Balaban.

REFAHIYE
Şadyan, Koçgiri, Hormekli.

XALFETI-BERECUK
Picanli, Şeyhanlu, Baziki, Ketkanli.

URFA-CURNE REŞ-PÎRSUS
Baziki, Alaattin, Şeyhanli, Karakeçili, Şedadi, Didan, Pijanli, Dinayi, Badilli, Gerger Îzol, Şeyhan, Canbek, Kavan, Benişat, Taman, Bejdeli, Badilli, Haltanlar, Ûbade, Mersavi Dûgerli, Beniyusuf, Beni Muhhammed, Naim, Siyale, Dagor, Cûmeyle.

GIRE SOR- WERANŞAR
Milli, Bucak, Karavar, Karakeçi, Karahan, Dodikan, Advan, Şosbar, SeydiyanŞakiryan, Çuvan, Sihama, Naimanli, Şarabi, Hedirkanli.

DERIK-MERDIN-STWER-KOSAR-GERCEWS
Mahalyan, Sorikan, Metinan, Lef, Helecan, Kikan, Mazidagi, Dara, Taşyan, Meşkinan, Hasdat, Mendikan, Mersini, Omerkan, Dekori, Bobilan, Milli, Kalender, Sûrgûcû, Omergan, Heverki, Temikan, Omeryan, Bubilan, Koçekan, Bekşori, Haverki.

HAZEX-MIDYAD-CIZIR
Dekşuri, Hûveyirki, Alva, Hûverkan, Alyan, Omeka, Hasina, Alika, Mema, Haruna, Dudeyran, Îspirti, Kiçan, Hirikan, Heverei, Dudiran, Varto, Çamkari, Zevikan, Musareşan, Tayyan.

AMED VE ÇEVRESI
  6.Uçar Aşireti,Seydanli, Îzoli, Bekiran, Hevidan, Kulp, Hiyan, Kadikan, Dudiran, Adirya, Elmana, Mankaran, Zilan, Redikan, Alikan, Başhan, Emaletin, Arişo, Zebra, Badikan, Canbagi, Karakeçi, Baykan, Mirdis, Tûrkan, Zendan, Omerikan, Rutan, Kejan, Satyan, Koraman, Tebikan, Hadarani, Sorikan, Botan, Dodikan, Îzoban, Peçari, Çemikan, Şeyhbizi, Koran, Kûran, Zahora, Beşiri, Çuvan, Sarhuvan, Kolikan, Kikan, Hetvan, Geyran, Metinan,Şamo.

QUBI-SASON-XANAHEWEL-MISRIÇ
Musi, Hiyan, Sinson, Beleki, Bekiran, Budiran, Pencena, Memêziyan, Alikan, Reşkotan, Raman, Sinikan, Dudiran, Receban, Babusi, Pencinaran, Çirri, Atmani, Melefan, Malaşeref, Poran, Ran, Mahmud, Nelo, Şin, Mûrsel, Makso, Buban, Milan, Birikan, Celali, Adaman, Hayderan, Gûresun, Huyut, Teman, Şeko.

MUŞ-MALAZGIR-GUMGUM-KOP
Hormet, Lolan, Lezgi, Çenken, Çerekli, Cibranli, Torini, Bekiranli, Sipkan, Çukur, Bekiran, Kulp, Hevidi, Hasanan, Sason, Raya, Elmanli, Bidiri, Şahlar, Beyler, Seydan, Huyut, Pat, Badikan, Celali, Hayderan

BITLIS
Beritan, Alikan, Heydaran

WAN
Mahmudan (Yezidi ), Dümbınan Boht (Yezidi), Mam Reşan (Hoşab), Bazuki (Erciş), Bıradost (Tirgever), Rujiki, Şikak; (Reşi, Baravi, Mendeki, Bele, Kürti yezidi.), (Şikak, Dakuri, Şevli, Ademi, Şemsiki, Mukri, Livi, Si -çariki ), Göçer (Celali); Korukçu, Korukçu uşağı, Kul Han, Kızılbaşoli, Kotan, Suran, Halikani, Cendi, Keçelani, Mısırkani, Seli Yetimi, Sakan, Barahkani, Duniyi, Dinikane, Keskul, Reki, Alo Mehbeli, Kulihani, Haso Halikan, Haso Keçelan, Budikan, Hase Suran Ertuşi, Hertoşi, Gevdan, Giravi, Zirki. Dünbli, Çarik, Hormik, Lolan-halti, Hati, Zaza) Haydaran, Sipiki, Hati, Cibranlı, Hasenan

GÜRPINAR
Tayan, Zevki, Bruki.

PATNOS
Sipkan, Hayderan, Asi, Memani, Merhuri, Torın, Akubi, Helki, Şeyh, Kérdizi, Atmaneki, Tırtopi ve Celali

IĞDIR
Gelu, Gelturan, Brukan, Xelkan, Mametkan ve Elumıho

ÇOLEMBERG
Goyan, Jirki, Kaşori, Gevdan, Mamhoran, Bûnyaniş, Ertuşi, Oramar, Dostki, Diri, Herki, Zevzan, Omaro.


KUYEZBATI KURDISTAN
Pijan, Alaatin, Elmendan, Gornison, Maaf, Kûran, Kilisan, Ketakan, Melşikan, Melkeş, Kalender, Berazi, Elverde, Velde, Apdale, Musaelsabir, Elberiş, Elbuvasi, Eldebil, Eldahir, Elmahdina, Zirva, Elhali, Hacaz, Meşhur, Aneze, Hirsa, Şeddai, Elfadle, Şammar, Cubur, Ebuasaf, Milli, Çeçen, Gerrade, Aduvan, Cunki, Sindi, Şerabi, Omerkan, Kikari, Mersini, Dakori, Tay, Dûbilan, Sitiya, Şamar, Pinarali, Arika, Heverkan, Dubilan, Miran, Beggare.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !